Hotel Lidó
Vendég tájékoztatása személyes adatok


kötelező rögzítéséről


 

KEDVES VENDÉGÜNK!


Ezúton tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabályok* értelmében,a


2021. szeptember 1-jét követően Magyarországon szálláshely-szolgáltatást


igény­be vevő
minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait a


szálláshely-szolgáltató okmányolvasón keresztül, a szálláshelykezelő


szoft­verében rögzíteni, majd egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítani köteles.

 

 

A rögzítendő adatok:

Az adatok rögzítéséhez a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő vendég az azonosításra alkalmas
személyi igazolványát, vezetői engedélyét vagy úti
okmányát a szálláshely-szolgáltatónak bemutatja.
Az okmány
bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.
Jogszabály felhatalmazása alapján a
szálláshely-szolgáltató jogosult elkérni
a vendég személyazonosító okmányát, a vendég pedig köteles azt bemutatni.

Kérjük, utazását és érkezését a fentiekre tekintettel tervezze meg!

Szíves együttműködését ezúton is köszönjük!

családi és utónév;

születési családi és utónév;

születés helye;

születés ideje;

vendég neme;

állampolgárság;

anyja születési családi és utóneve (ha az azonosító dokumentum tartalmazza);

személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatai;

harmadik országbeli állampolgár esetében** a vízum vagy tartózkodási engedély száma, a beutazás időpontja és helye.

 

 

Az adatok rögzítéséhez a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő vendég az
azonosításra alkalmas személyi igazolványát, vezetői engedélyét vagy úti
okmányát a
szálláshely-szolgáltatónak bemutatja
. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató
a szálláshely-szolgáltatást megtagadja
. Jogszabály felhatalmazása alapján a szálláshely-szolgáltató
jogosult elkérni
a vendég személyazonosító okmányát, a vendég pedig köteles azt bemutatni.

Kérjük, utazását és érkezését a fentiekre tekintettel tervezze meg!

Szíves együttműködését ezúton is köszönjük!

 

* HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK:

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény;

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet;

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm.rendelet.

** harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti személyek

 


 

Fotógaléria VideoAktuális akciók
                   
Föoldal