Hotel Lidó

KEDVES VENDÉGÜNK!Ezúton tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabályok* értelmében,a

2021. szeptember 1-jét követően Magyarországon szálláshely-szolgáltatást

igény­be vevő minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait a

szálláshely-szolgáltató okmányolvasón keresztül, a szálláshelykezelő

szoft­verében rögzíteni, majd egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítani köteles.

 

A rögzítendő adatok:

Az adatok rögzítéséhez a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő vendég az azonosításra alkalmas
személyi igazolványát, vezetői engedélyét vagy úti okmányát a szálláshely-szolgáltatónak bemutatja.
Az okmány
bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.
Jogszabály felhatalmazása alapján a szálláshely-szolgáltató jogosult elkérni
a vendég személyazonosító okmányát, a vendég pedig köteles azt bemutatni.

Kérjük, utazását és érkezését a fentiekre tekintettel tervezze meg!

Szíves együttműködését ezúton is köszönjük!

● családi és utónév;

● születési családi és utónév;

● születés helye;

● születés ideje;

● vendég neme;

● állampolgárság;

● anyja születési családi és utóneve (ha az azonosító dokumentum tartalmazza);

személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatai;

● harmadik országbeli állampolgár esetében** a vízum vagy tartózkodási engedély száma, a beutazás időpontja és helye.

 


* HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK:

● a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény;

● a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet;

● a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm.rendelet.

** harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti személyek

Fotógaléria VideoAktuális
                   
Föoldal